Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:36 | lượt tải:25

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:34 | lượt tải:14

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:24 | lượt tải:11

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:25 | lượt tải:12
Tìm kiếm văn bản
, . : 60