Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:63 | lượt tải:42

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:59 | lượt tải:29

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:49 | lượt tải:29

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:50 | lượt tải:27
Tìm kiếm văn bản
, . : 60