Biểu mẫu

 Văn bản theo chủ đề: Biểu mẫu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 GNT 03/07/2018 Biểu mẫu Giấy nhận tiền
2 BCCHT 02/07/2018 Biểu mẫu Bảng chấm công hàng tháng
3 BCC 01/07/2018 Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:38 | lượt tải:26

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:34 | lượt tải:14

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:24 | lượt tải:11

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:25 | lượt tải:12
Tìm kiếm văn bản
, . : 60