00:30 ICT Thứ tư, 18/07/2018

Mời các bạn đến với Website Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

Trang chủ » HỆ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 24 (29/01/2018 - 04/02/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

1. LỊCH GIẢNG LỚP CĐĐD, CĐ DƯỢC HỆ VLVH, CĐĐD, CĐ DƯỢC LTCQ

 

 

 

2. LỊCH GIẢNG LỚP CĐ HỘ SINH, CĐ XÉT NGHIỆM LTCQ