Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:309 | lượt tải:159

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:287 | lượt tải:133

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:261 | lượt tải:120

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:304 | lượt tải:161
Tìm kiếm văn bản
, . : 60