Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:56 | lượt tải:36

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:52 | lượt tải:23

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:43 | lượt tải:23

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:42 | lượt tải:21
Tìm kiếm văn bản
, . : 60