Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:380 | lượt tải:196

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:350 | lượt tải:162

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:317 | lượt tải:139

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:376 | lượt tải:192
Tìm kiếm văn bản
, . : 60