Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:464 | lượt tải:249

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:439 | lượt tải:318

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:401 | lượt tải:179

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:485 | lượt tải:261
Tìm kiếm văn bản
, . : 60