Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:115 | lượt tải:73

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:120 | lượt tải:55

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:101 | lượt tải:53

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:112 | lượt tải:52
Tìm kiếm văn bản
, . : 60