Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:534 | lượt tải:289

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:522 | lượt tải:358

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:461 | lượt tải:216

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:556 | lượt tải:301
Tìm kiếm văn bản
, . : 60