Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:612 | lượt tải:372

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:600 | lượt tải:414

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:537 | lượt tải:267

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:682 | lượt tải:359
Tìm kiếm văn bản
, . : 60