Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:353 | lượt tải:185

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:326 | lượt tải:151

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:292 | lượt tải:131

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:349 | lượt tải:182
Tìm kiếm văn bản
, . : 60