Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:39 | lượt tải:28

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:36 | lượt tải:16

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:25 | lượt tải:12

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:26 | lượt tải:13
Tìm kiếm văn bản
, . : 60