Văn bản
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:580 | lượt tải:347

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:568 | lượt tải:388

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:507 | lượt tải:248

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:647 | lượt tải:332
Tìm kiếm văn bản
, . : 60