Báo cáo
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:73 | lượt tải:52

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:70 | lượt tải:36

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:61 | lượt tải:34

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:66 | lượt tải:34
Tìm kiếm văn bản
, . : 60