Báo cáo
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:113 | lượt tải:72

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:118 | lượt tải:54

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:97 | lượt tải:53

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:109 | lượt tải:52
Tìm kiếm văn bản
, . : 60