Biểu mẫu

 Văn bản theo chủ đề: Biểu mẫu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 GNT 03/07/2018 Biểu mẫu Giấy nhận tiền
2 BCCHT 02/07/2018 Biểu mẫu Bảng chấm công hàng tháng
3 BCC 01/07/2018 Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:266 | lượt tải:140

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:246 | lượt tải:115

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:222 | lượt tải:103

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:261 | lượt tải:139
Tìm kiếm văn bản
, . : 60