Hướng dẫn
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:242 | lượt tải:130

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:223 | lượt tải:106

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:203 | lượt tải:100

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:231 | lượt tải:131
Tìm kiếm văn bản
, . : 60