Kế hoạch
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:183 | lượt tải:102

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:176 | lượt tải:85

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:153 | lượt tải:75

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:173 | lượt tải:105
Tìm kiếm văn bản
, . : 60