Kế hoạch
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:266 | lượt tải:140

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:245 | lượt tải:115

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:222 | lượt tải:103

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:261 | lượt tải:139
Tìm kiếm văn bản
, . : 60