Nghị định
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:211 | lượt tải:115

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:196 | lượt tải:94

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:172 | lượt tải:87

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:201 | lượt tải:115
Tìm kiếm văn bản
, . : 60