Nghị định
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:95 | lượt tải:62

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:96 | lượt tải:46

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:81 | lượt tải:46

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:90 | lượt tải:42
Tìm kiếm văn bản
, . : 60