Nghị định
Văn bản mới

GXP

Giấy xin phép

Lượt xem:158 | lượt tải:92

GNT

Giấy nhận tiền

Lượt xem:161 | lượt tải:74

BCCHT

Bảng chấm công hàng tháng

Lượt xem:133 | lượt tải:66

BCC

Bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:151 | lượt tải:93
Tìm kiếm văn bản
, . : 60