Lịch hệ VLVH

- LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 32 TẠI TT Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN (26/3/2018 -01/4/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60