Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP CĐ HS LTCQ 3, CĐ XN LTCQ 2 TUẦN 1 (18/5/2020 - 24/5/2020)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60