Thông báo
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 3 (XÉT TUYỂN NGÀY 08/8/2018)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 3 (XÉT TUYỂN NGÀY 08/8/2018)

 •   10/08/2018 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0

LỊCH HỌC ÔN THI LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2018

LỊCH HỌC ÔN THI LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2018

 •   09/08/2018 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2018

 •   02/08/2018 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0

LỊCH THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 4 NĂM 2018

LỊCH THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 4 NĂM 2018

 •   03/04/2018 07:55:11 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 4 NĂM 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 4 NĂM 2018

 •   22/02/2018 07:42:18 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN MẬU TUẤT

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN MẬU TUẤT

 •   21/12/2017 05:04:00 PM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0

THÔNG BÁO - TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐỨC

THÔNG BÁO - TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐỨC

 •   08/12/2017 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HSSV NGHỈ HỌC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HSSV NGHỈ HỌC

 •   07/11/2017 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP LỚP CĐĐD VLVH 1 A, B, C

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP LỚP CĐĐD VLVH 1 A, B, C

 •   29/10/2017 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0

, . : 60