Giới thiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM

A. GIỚI THIỆU CHUNG:
     - Tên trường:
     + Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
     + Tên tiếng Anh: Dang Thuy Tram Medical College (DTT MC)
     - Địa điểm:
     + Cơ sở 1: Số 17 Nguyễn Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
     + Cơ sở 2: Số 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
     - Điện thoại: 0255.3822904                      Fax:  0255.3822513
     - Email: cdytdtt@gmail.com                     Website: www.dtt.edu.vn
B. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
     1. Hiệu trưởng: BSCK II Tô Kỳ Nam
     2. Phó Hiệu trưởng:
     - ThS Trần Thanh Bình
     - DSCK I Bùi Văn Long
     - DSCKI Nguyễn Thị Đô  
C. CHỨC NĂNG
    Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y - dược và liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước theo quy định để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và các trình độ khác.
D. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
     - Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có chiều dài lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trường là đào tạo nguồn nhân lực  Y - Dược cho Ngành Y tế, song mỗi giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà trường lại có những giải pháp, những chặng đường hoạt động, phát triển khác nhau.
     - Vào tháng 3 năm 1960, theo yêu cầu của cách mạng, Trường Cán bộ Y tế thuộc Ban Dân y tỉnh Quảng Ngãi là tiền thân của Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi ra đời, đến tháng 4 năm 1975, suốt 16 năm, Trường đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo Y tá, Y sĩ, Dược tá, cứu thương để phục vụ đắc lực cho cứu thương chiến trường, ngoài ra còn trực tiếp tham gia vào các chiến dịch lớn của Tỉnh, tăng gia sản xuất, đảm bảo tự cung, tự cấp lương thực, thực phẩm, trực tiếp chiến đấu bảo vệ trường lớp, bảo vệ thương bệnh binh, tham gia khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, góp phần rất lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng và nhân dân tỉnh nhà.
     - Tiếp nối những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trường Trung học Y tế Nghĩa Bình (cũ) được thành lập vào năm 1978, đến tháng 7 năm 1989 tái lập Tỉnh, Trường trở thành Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi.
     - Kế thừa kinh nghiệm quản lý, đào tạo trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi đã luôn luôn phát huy truyền thống tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng được yêu cầu của từng giai đoạn.
     - Ngày 25 tháng 2 năm 2013 trường Trung học Y tế Quảng Ngãi được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tại Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Từ đây mở ra một chặng đường phát triển mới, đòi hỏi các thế hệ thầy và trò quyết tâm phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
 

 
, . : 60