Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY TẠI HUYỆN BA TƠ TUẦN THỨ 13,14 (12/11/2018 - 25/11/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60