Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 19 (25/12/2017 - 31/12/2017)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

1. LỊCH GIẢNG LỚP CĐ HỘ SINH, CĐ XÉT NGHIỆM LTCQ

 

 

 

2. LỊCH GIẢNG LỚP CĐĐD, CĐ DƯỢC HỆ VLVH, CĐĐD, CĐ DƯỢC LTCQ

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60