Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 30 (12/3/2018 - 18/3/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

1. LỊCH GIẢNG LỚP CĐĐD, CĐ DƯỢC HỆ VLVH, CĐĐD, CĐ DƯỢC LTCQ

 

 

 

2. LỊCH GIẢNG LỚP CĐ HỘ SINH, CĐ XÉT NGHIỆM LTCQ

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60