Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 34 (09/4/2018 - 15/4/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

1. LỊCH GIẢNG LỚP CĐĐD, CĐ DƯỢC HỆ VLVH, CĐĐD, CĐ DƯỢC LTCQ

 

 

 

2. LỊCH GIẢNG LỚP CĐ HỘ SINH, CĐ XÉT NGHIỆM LTCQ

 

 

3. LỊCH GIẢNG CÁC LỚP Ở BA TƠ, BÌNH SƠN, DUNG QUẤT, MINH LONG

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60