Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 42 (04/6/2018 - 10/6/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

1. LỊCH GIẢNG LỚP CĐ HỆ VLVH, CĐ HỆ LTCQ

 

 

 

 

2. LỊCH GIẢNG LỚP Ở BÌNH SƠN

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60