Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY BỔ SUNG CHO SINH VIÊN NHẬP HỌC MUỘN TUẦN THỨ 18 (16/12/2019 - 22/12/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60