Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY BỔ SUNG TUẦN THỨ 37 (29/4/2019 - 05/5/2019) CỦA SINH VIÊN LỚP CĐĐD VÀ CĐ D LTCQ 1

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60