Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP ĐẠI HỌC (Ngày 22/7 - 28/7/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60