Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở HUYỆN TUẦN THỨ 11 và 12 (29/10/2018 - 11/11/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

Lớp ở Huyện Ba Tơ

 

Lớp ở Huyện Minh Long
Lớp ở Huyện Bình Sơn
Lớp ở Dung Quất

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60