Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY HUYỆN BA TƠ TUẦN THỨ 19 - TUẦN 21 (24/12/2018 - 13/01/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60