Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP CĐHS LTCQ 2,3, CĐXN LTCQ 1, 2 TUẦN THỨ 16 (10/11/2018 - 16/12/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60