Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP CĐHS LTCQ 2, CĐXN LTCQ 1 TUẦN THỨ 13 (12/10/2018 - 18/11/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60