Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP CĐHS LTCQ, CĐXN LTCQ TUẦN THỨ 29 (04/3/2019 - 10/3/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60