Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP CĐHSLTCQ 2 TUẦN THỨ 42 (03/6/2019 - 09/6/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60