Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP CĐHSLTCQ VÀ CĐXNLTCQ TUẦN THỨ 09 (14/10/2019 - 20/10/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60