Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, ĐẠI HỌC XÉT NGHIỆM (Ngày 22/4-28/4/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60