Lịch hệ VLVH

LỊCH GIẢNG DẠY TẠI HUYỆN BA TƠ TUẦN THỨ 17 VÀ TUẦN 18 (09/12/2018 - 23/12/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60