Lịch hệ VLVH

LỊCH HỌC BỔ SUNG CỦA SINH VIÊN LỚP DƯƠC LTCQ 1 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60