Lịch hệ VLVH

LỊCH HỌC BỔ SUNG CỦA SINH VIÊN LỚP CĐĐD LTCQ 1B, CĐD LTCQ 1B (Ngày 18/3 -24/3/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60