Lịch giảng dạy

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 30, CHO SINH VIÊN CÁC LỚP NĂM 1 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HẾT MÔN TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (12/3/2018 - 18/3/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60