Lịch giảng dạy

LỊCH GIẢNG DẠY TUẦN THỨ 31, CHO HSSV THIẾU ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 HỌC LẠI TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 (26/3/2018 - 01/4/2018)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60