Lịch giảng dạy

LỊCH GIẢNG DẠY LỚP ÔN TẬP THI CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH BẬC A2 (NGÀY 30/9 - 06/10/2019)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60