Lịch giảng dạy

LỊCH HỌC BỔ SUNG (NGÀY 25 - 31/3/2019) CỦA SINH VIÊN CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60