Lịch trung tâm NN-TH

LỊCH HỌC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TUẦN THỨ 35 (18/4/2016 - 24/4/2016)

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, yêu cầu Học sinh - Sinh viên thường xuyên theo dõi bảng tin của Nhà trường.

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

, . : 60