Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Trường cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm

Điện thoại: 055.3822904

Email: cdytdtt@gmail.com

Gửi phản hồi
Mã bảo mật

, . : 60